INSTRUKTIONER

INSTRUKTIONER OCH LADDNINGSBAR BRUKSANVISNING.

Batteriets laddning

  • Eftersom detta är en elektrisk anordning, bör batteriet alltid laddas under kontrollerade förhållanden.
  • Ladda inte batteriet i minusgrader under 0 °C.
  • Cykelbatteriet bör laddas varannan månad, även när cykeln förvaras och inte används. Detta säkerställer att batteriet inte är helt urladdat och att batteriets livslängd är så lång som möjligt.

Cykelförvaring

  • Även om batteriet och de elektroniska komponenterna är väl skyddade, undvik att förvara cykeln under långa perioder i regn eller snö eller i andra fuktiga förhållanden.

Allmänna råd och underhållsinstruktioner

Kontrollera regelbundet följande:

  • Håll batteriets fördjupning/ installationsplats ren. Torka bort eventuella sandkorn och damm.
  • Kontrollera att det finns tillräckligt med luft i däcken, det rekommenderade lufttrycket är 2,5-4 bar
  • Rengör kedjorna med en trasa och smörj in med t.ex. smörjspray.
  • Kontrollera även belysningen och testa bromsarna innan du ger dig av.
  • • Fästa och ta bort batteriet på en Salama stadscykel (bilder kommer snart).